OM EVERS COMPOSITE

Kolfiberbord från Evers Composite

Evers Composite är en del av Allard Support for Better Life! Även om Evers Composite är ett relativt ungt företag, så har vi genom vår erfarna personal byggt upp en bred kunskapsbas inom kompositutveckling och produktion. Vår know-how och vår hängivna uppmärksamhet på varje detalj i tillverkningsprocessen kan ses i de högkvalitativa produkter som vi tillverkar för de höga standarder som krävs för medicinska produkter. Inom den medicinska industrin har vi fått erkännande för de komponenter vi producerar till röntgen- och strålningsbord. Våra produkter får stor uppskattning för sin funktionalitet och finish.

Kolfiberkomposit är röntgengenomsläpplig, stark och har samtidigt låg vikt. Dessa är de viktigaste funktionerna som krävs för den här typen av produkter i syfte att möjliggöra en korrekt hantering och behandling vid användning av sjukhuspersonal.

Evers Composite har en gedigen bas för att ge maximal flexibilitet genom hela tillverkningen. Vi vet att varje kunds behov är unika och att produkter och volymer kommer att variera över tiden. Vårt tillverkningsflöde tillåter både produktionsutrustning och mänskliga resurser att medverka i delar av produktionen eller genomföra serieproduktion med hög effektivitet. Detta flexibla flöde är mycket uppskattat av kunderna och ger oss möjlighet att anpassa varje produktionskörning.