Välkommen till

Evers Composite!

Välkommen!

Evers Composite är en del av Allard Support for Better Life!

Evers Composite är ett bolag inom Allard Group som har ett brett spektrum av know -how och erfarenhet av tillverkning av icke - ortopediska sammansatta produkter till OEM (Original Equipment Manufacturer’s). På Evers Composite finns en unik organisation för att säkerställa en hög grad av produktionsflexibilitet som ger en smidig övergång från stycke- till serieproduktion. Den flexibiliteten och de unika möjligheter vi erbjuder våra kunder har legat till grund för att nå fortsatta framgångar för företaget.

Företaget bygger på långa traditioner och kunnande, från både marin- och flygindustrin. Fokus har skiftat under de senaste åren och idag producerar vi främst för den medicinska sektorn. Våra produkter används ofta på sjukhus i samband med röntgenundersökningar och strålbehandlingar.

© 2020 Camp Scandinavia • All Rights Reserved