Allard Support For Better Life! 

Koncernen ”Allard Support For Better Life” består av många olika delar som presenteras nedan. 
Peter Allard är 100 % ägare och CEO. Koncernen har ca 300 anställda.

Försäljningsbolagen som ingår i koncernen är Camp Scandinavia i Sverige, Danmark, Norge och Finland. På övriga marknader finns Allard USA, Allard UK, Camp Mobility i Finland och Alfimed i Norge. För export utanför Skandinavien arbetar företaget under varumärket Allard INT. Mindre lager finns vid de olika enheterna men huvudlagret är beläget i Helsingborg.

Företagsgruppen har produktionsenheter i Kina (textila ortoser), Irland (ryggortoser efter individuella mått och skanning) och i Malmö (kolfiberproduktion).

I koncernen ingår också patientnära verksamheter. Camp Pro Ortopedteknik, med säte vid Sophiahemmet i Stockholm och med filialer i Malmö och Uppsala, som inriktar sig helt på försörjning av ortopedtekniska hjälpmedel under avtal med Region Stockholm och Region Uppsala men även till försäkringsbolag och andra privata aktörer. Vid Sophiahemmet finns även kliniker inom neurologi och neurologisk rehabilitering, både sjukgymnastik och läkarmottagning. Även i Finland bedrivs ortopedteknisk verksamhet genom Camp Clinic OY.

Huvudkontoret ligger i Helsingborg och här finns supportfunktioner såsom IT, Strategisk Utveckling, Produktutveckling, Ekonomifunktioner och HR. 

Allard Support For Better Life’s produktutvecklingsavdelning är baserad i Helsingborg och Stockholm. Detta team är uppbyggt med personer som har lång erfarenhet inom ortopedteknik och sjukgymnastik samt designers som jobbar med mönster och val av material. Målsättningen är att ha medarbetare med olika kvalifikationer och bakgrunder inom produktutvecklingen för att säkerställa att våra utvecklingsprojekt är väl förankrade i den verksamhet som de sedan skall användas i och att kopplingen till brukarna är så stark som möjligt. De kliniska delarna i verksamheten ger oss bra möjligheter att tidigt i utvecklingsprocessen säkerställa funktion och passform.

Vill du kontakta ”Allard Support for Better Life” går det bra att maila ; info@allardsupport.com.

Peter Allard, CEO för Allard Support for Better Life!