En kort historisk presentation av Allard Group och Camp Scandinavia.

 

Camp Scandinavia grundades 1954 i Stockholm som en avknoppning från företaget Germa. Syftet med Camp Scandinavia var att tillverka ortopediska korsetter mot ryggproblem på licens. Germa hade under lång tid tillverkat kosmetiska korsetter men kom i kontakt med Camp International, som grundades 1908 i USA av Samuel Higby Camp (där av namnet CAMP), och 1954 skrevs ett licensavtal mellan företagen. Germa/Camp Scandinavia var ett självständigt familjeägt bolag, ägt av familjen Winberg fram till 1983, då bolagen såldes till Licensgivaren Camp International i USA. Under denna period så flyttade bolaget från Stockholm till Helsingborg.

1983 tillträdde Bertil Allard som VD i Camp Scandinavia och var VD fram till dess att han köpte Camp Scandinavia och rättigheterna till namnet Camp i Skandinavien 1996. Då Camp Scandinavia blev ett självständigt bolag var vi inte längre låsta av att endast kunna sälja produkter på den Skandinaviska marknaden, utan företaget kunde börja utveckla egna produkter som även kunde säljas utanför Skandinavien.

Den första produkten som togs fram var den unika droppfotsskenan i Komposit-material som tillgavs namnet ToeOFF och som har hjälp 100-tusentals personer att leva ett mer aktivt liv. 1996 började Bertils son Peter arbeta på Camp och 2006 blev Peter ensam ägare i bolaget. Då Camp Scandinavia inte äger rättigheterna till varumärket ”Camp” utanför Skandinavien blev vi tvungna att ta fram ett varumärkses paraply under vilket man kunde lägga sina unika exportprodukter. Där igenom föddes varumärket Allard International.

Vi hade länge ett strategiskt beslut om att inte bedriva egen produktion, men detta beslut har omprövats. Idag bedrivs egen produktion på flera områden; Kompositproduktion i Malmö, Lågtemperatur plast produktion i Liege (Belgien), Textil produktion i Kina och plastkorsett tillverkning på Irland. Från att inte ha någon produktion tidigare så är över 80% av vår försäljning produkter som produceras i egna produktionsanläggningar och säljs till över 60 länder. Vi har idag försäljningskontor med lager i Sverige, Norge, Finland, Irland och USA.

© 2020 Camp Scandinavia • All Rights Reserved